וידאו – הדגמת מערכת בקרת הכניסה

{lang: 'iw'}

מערכת הנעילה המתקדמת CyberLock מאפשרת בקרת כניסה מלאה בכל מנעול ללא מקור מתח וללא חיווט תקשורת.

הסרטון הבא מציג בקצרה את מערכת ה- CyberLock על מרכיביה השונים:

 

למידע נוסף צרו עמנו קשר