פתרונות

עיקרי הבעיות במנעולים המכניים הרגילים

החולשות המובנות של המנעולים המכניים

עם השנים התפתחו פתרונות אבטחה המספקים מעגלי הגנה נוספים על מתקני הארגונים השונים, פתרונות כגון מערכות אזעקה, מצלמות, חיישנים שונים ועוד, אולם הנעילה הפיזית של המתקנים נותרה שכבת הגנה קריטית במערך אבטחה של כל ארגון.

ארגונים רבים מתאפיינים במורכבות גבוהה של הנעילה הפיזית של מתקניהם. מורכבות זו נובעת ממספר גורמי השפעה ובהם:

ריבוי מתקנים
מגוון גדול של סוגי המתקנים (שערים, דלתות, ארונות ומגירות, כספות, כלי רכב, מתקנים ייעודיים ועוד)
שונות גבוהה בין משתמשים שונים (עובד/ספק, תפקיד, מרחב וכו')
פיזור גיאוגרפי גדול
חיוניות המתקנים ואופי האיומים עליהם
במרבית הארגונים מתבצעת הנעילה הפיזית באמצעות מנעולים מכניים רגילים.

מנעולים אלו נהנים ממספר יתרונות כמו האפשרות לנעול כמעט כל מתקן באמצעותם, הנעילה הפיזית האיכותית, קלות ומהירות ההתקנה והעלות הסבירה, אולם המנעולים המכניים סובלים גם ממספר חולשות וחסרונות מובנים הגורמים לארגונים רבים לבעיות שליטה ובקרה ולרמת אבטחה בלתי מספקת. נציין את החולשות המשמעותיות שבהן:

העדר שליטה במצאי המפתחות ובמי מחזיק במפתחות – עם השנים מתקשים גם הארגונים המסודרים ביותר בניהול המפתחות למתקנים השונים כתוצאה מאובדן מפתחות, אי החזרת מפתחות על ידי עובדים וספקים, שכפול מורשה ובלתי מורשה, גניבת מפתחות ועוד.
חוסר יכולת להתמודד עם אובדן וגניבת מפתחות – גם כאשר נודע למנהלי הארגון כי מפתח כלשהו אבד או נגנב קיים קושי גדול עבורם להתמודד עם הבעיה והמשמעויות הכלכליות הכבדות של הטיפול בה. הקושי גדול במיוחד בארגונים בהם נעשה שימוש במפתחות מאסטר האחראים לפתיחה של עשרות ולעיתים מאות מנעולים.
העדר יכולת שליטה במי רשאי לפתוח איזה מתקן ומתי – היכולת להגדיר הרשאות פתיחה של מנעולים מכניים שונים על ידי משתמשים שונים כמעט ואינה קיימת בארגונים בעלי מספר גדול של מנעולים ומשתמשים וכמובן שפתיחת המנעולים המכניים מתאפשרת 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע ולא רק בזמנים בהם היא נדרשת
העדר בקרה ותיעוד של פתיחות וניסיונות פתיחה של מנעולים (מי פתח, איפה ומתי)
סיכון ל- picking ("פריצה שקטה") של המנעול

מערכת CyberLock היא מערכת נעילה אלקטרומכנית המאפשרת המרה פשוטה ומהירה של כל מנעול מכני רגיל למנעול עם בקרת כניסה מלאה. בכך מאפשרת המערכת להנות מכל אותם היתרונות של המנעולים המכניים הרגילים תוך מענה מלא לחולשות האינהרנטיות שלהם.

עוצמתה וחדשנותה של של ה- CyberLock באות לידי ביטוי מיוחד בארגונים בעלי צרכי נעילה מורכבים כגון חברות וארגונים מתחומי התשתיות, הביטחון, התחבורה, הקמעונאות ועוד.

קרא עוד אודות התועלות שבשימוש ב- CyberLock

מקרים שאירעו עקב חולשות המנעולים המכניים

מקרים שאירעו עקב חולשות המנעולים המכניים

להמשיך לקרוא